Utrudnianie dostępu do informacji publicznej

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo realizuje swoje cele statutowe w oparciu o informacje uzyskiwane przez naszych przedstawicieli podczas ważnych dla nas – mieszkańców Gminy  – narad i spotkań oraz występując zgodnie z przysługującym prawem o udostępnienie informacji publicznej …