shadow

Mieszkańcy Suchego Dworu chcą poznać prawdę Pierwsze zebranie wiejskie, z cyklu jesiennych spotkań władzy z mieszkańcami już za nami. Wczoraj tj. 15.09.2016 r. w wypełnionej po brzegi świetlicy w Suchym Dworze sprawnie przeprowadzono główny punkt programu, jakim był podział środków sołeckich na …

shadow

Bolesne odpryski sprawy żwirowni w Suchym Dworze. Jedną z form nacisku na utemperowanie zainteresowania żwirownią w Suchym Dworze było pismo skierowane do Rady Gminy. Wraz z pismem radni otrzymali między innymi kopię protokołu przeprowadzonej kontroli w dniu 11.03.2015 r. na terenie Zakładu Górniczego …