shadow

Oszustwo na szkodę naszych rybaków Życie po raz kolejny zweryfikowało kłamstwo zawarte we wniosku o pozyskanie środków na budowę przystani rybackiej w Mechelinkach. Składający wniosek do ARiMR w maju 2011 r. znali już projekt budowy przystani, o czym świadczy dokładne zestawienie rzeczowo-finansowe …

shadow

Wniosek o dofinansowanie środkami UE wskazywał jako główny cel ” Poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju oraz obsługi łodzi rybackich stacjonujących na morskiej przystani rybackiej w Kosakowie”. Ciekawe czy w dniu odbioru 18 sierpnia 2013 r. przedstawiciele ARiMR zauważyli to co widać na …