shadow

Bolesne odpryski sprawy żwirowni w Suchym Dworze. Jedną z form nacisku na utemperowanie zainteresowania żwirownią w Suchym Dworze było pismo skierowane do Rady Gminy. Wraz z pismem radni otrzymali między innymi kopię protokołu przeprowadzonej kontroli w dniu 11.03.2015 r. na terenie Zakładu Górniczego …

shadow

Praca, nie propaganda. Wiecowanie i szum medialny, to oznaka słabości.        Ochrona środowiska, to pole sprzecznych interesów. Z jednej strony inwestorzy, których prawem i głównym celem jest zysk, z drugiej strony ogół społeczeństwa, którego podstawowym celem jest zachowanie przyjaznego …